Valpar i Oktober.

 

          Garbo väntar valpar i slutet på oktober.

           SE19134/2016

           SE DK UCH Spotdog´s Global Girl "Garbo"

           HD B    BAER +/+

           Fulltandad

           MH  BPH

 

          Fader 

          SE25894/2019

          SE DK FI CRO SL UCH  Running Spot's Dancing Bob

          HD A ED 0   BAER  +/+

          Lemon fri

          ARDS negativ

          OCD negativ

          DCM UA

          Fulltandad

          BPH

 

        

 

            

 

Garbo

Bob

Bob