Planer

 Vi har planer på att ta en kull på Yara 2020 eller 2021.