Valpar planeras till hösten

 

         Garbo ska paras vid nästa löp troligtvis september- november. 

          SE19134/2016

           SE DK UCH Spotdog´s Global Girl "Garbo"

           HD B    BAER +/+

           Fulltandad

           MH  BPH

 

            Fader: Kommer information